top of page

درباره‌ی سریال Ethos

Updated: Jun 12, 2022

سریال ساخت ترکیه با بازیگرهایی که چهره‌شان را تک‌و‌توک در جم‌تی‌وی‌ها دیده‌ایم، در گروه سریال‌های ترکیه‌ای ماهواره‌ای که اغلب پر از مثلث‌های عشقی بی معنی مخاطب عام‌پسند هستند، قرار نمی‌گیرد، با اینکه داستانِ همان مخاطب را هدف قرار داده. اتوس، که ترجمه‌ی واژه‌ی ترکی‌اش به «آن دیگری» نزدیک است، داستان آدمها و به خصوص زن‌هاست، قصه‌ی تراما و اهمیت سلامت روان است، قصه‌ی شکاف‌هاست و تراماهای نادیدنی در جوامعی که در آن دو قطب مجبور به تحمل یکدیگرند: سنتی‌ها ‌ مدرن‌ها، ثروتمندها و طبقه‌ی کارگر، شهرنشین‌ها و روستایی‌ها. اتوس را ما ایرانی‌ها به‌عنوان مشق شب باید ببینیم.


تا به حال به این فکر کرده‌اید که فردا روزی اگر در ایران #اسلام و #حجاب تبدیل شد به انتخاب شخصی آدمها، وسط این همه نفرت، باید چطور با هم زندگی کنیم؟ فکر می‌کنید تحمل کردن یکدیگر ، با پیشینه‌ی تاریک موجود، کار راحتی خواهد بود؟ قلمروی این تحمل کردن ،محدود بین زن سنتی و زن مدرن نمی‌ماند و تا مرز دردناک و ناشناخته‌ی بین متجاوز و قربانی هم پیش می‌رود. مرز نفرت و خشم و رنج در دینامیک بین این دو نفر کجاست؟ چه کسی بیشتر زجر می‌کشد و چطور؟ اصلاً این وسط دری رو به آرامش وجود دارد؟ اتوس را ببینید که می‌گوید: باید به سمت هم قدم برداریم و این راهِ برترِ بقا نیست، بلکه تنها راه است. و چقدر این تاتی‌تاتی‌های کوچک، طاقت‌فرسا اما ضروری است برای بقای جمع، جامعه، پیشرفت ، صلح و مهم‌تر از همه، آرامش فردی.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Last night, we had another session of writing workshop at school. I love this course: no reading, just writing and editing! If you get to read, you read other people's FASCINATING works. I was assigne

bottom of page